page-b
  • Smart remote water meter

    ஸ்மார்ட் தொலை நீர் மீட்டர்

    ஸ்மார்ட் வாட்டர் மீட்டர் புத்திசாலித்தனமான வால்வு கட்டுப்பாட்டை அடிப்படை அட்டவணையாகப் பயன்படுத்துகிறது .ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் சாதன பெட்டி, தகவல் தொடர்பு தொகுதி மற்றும் எதிர் பெட்டியில் கட்டுப்பாட்டு சுற்று ஆகியவற்றின் MCU ஐ உட்பொதிக்கவும். GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224 ஆகியவற்றின் தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளின்படி எங்கள் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் தயாரிக்கப்படுகிறது.