page-b
  • management machine

    மேலாண்மை இயந்திரம்

    இது சுடர்-ரிடார்டன்ட் அல்லாத உலோக ஷெல்லை ஏற்றுக்கொள்கிறது, இது அளவு குறைவானது மற்றும் நிறுவ எளிதானது; இது ஒவ்வொரு ஆற்றல் மீட்டரின் நிகழ்நேர ஆற்றல் அறிகுறி, தினசரி பூஜ்ஜிய-புள்ளி உறைந்த ஆற்றல் அறிகுறி மற்றும் மீட்டர் வாசிப்பு தினசரி பூஜ்ஜிய-புள்ளி உறைந்த ஆற்றல் குறிப்பை சேகரிக்கிறது; தொலை மற்றும் உள்ளூர் அமைப்பு மற்றும் வினவல் மீட்டர் வாசிப்பு திட்டம்.